Home

Sweet combo – combo 2 người siêu tiết kiệm

Chương trình khuyến mại Hotto

Sweet combo – combo 2 người siêu tiết kiệm

February 25, 2017

sweet

– Combo 2 người buổi tối chỉ từ 150k, 199k.
– Chương trình không áp dụng với các chương trình khuyến mại khác và các ngày lễ tết.

1 comment

Join the discussion

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *